TÜM KATEGORİLER

Şifrenizi mi Unuttunuz ?

Sisteme giriş şifrenizi unuttuysanız buraya tıklayıp aktivasyon aracılığı ile yeni şifre oluşturabilirsiniz.

Aktivasyon İşlemleri

Aktivasyon kodunuz gelmedimi veya aktivasyon işlemi mi yapacaksınız?

Desteğe mi İhtiyacınız Var ?

Teknik destek yardım menusune ulaşarak yardım almak istiyorsanız buraya tıklayın.

Kurumsal Üyelik Nedir ?

Kurumsal üyelik hakkında bilgi edinmek için buraya tıklayın.

Gizlilik Politikası

Kurumsal ve bireysel üyeliklerinizde sistem üzerindeki eticaret gizlilik politikası hakkında bilgi edinmek için tıklayın.

YENİ ÜYELİK BAŞVURU FORMU

Bu form sisteme daha önce hesap açmamış ziyaretciler içindir.
Sistemde kayıtlı bir hesabınız var ise Üye girişi için tıklayın.
Adınız :
Soyadınız :
Kullanıcı Adınız :
Kitap Şeyleri üyelerine göndereceğiniz mesajlarda ve güvenli e-ticaret işlemlerinizde kullanıcı adınız gözükecektir
Email Adresiniz :
Email adresi güncel ve kullandığınız bir email olmalıdır size ait tüm bilgileri bu email adresine göndereceğiz
Email Tekrarı :
Şifreniz :
Şifre Tekrarı :
Cinsiyetiniz :
Şehir Seçin :
Üyelik Sözleşmesi Üyelik Durdurma Kullanım Koşulları

1. ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

1.1. Bu internet sitesini (Bundan sonra "KitapSeyleri.com Mağaza"  veya "www.KitapSeyleri.com " veya "KitapSeyleri.com" veya "site" veya "portal" olarak anılacaktır) kullandığınızda aşağıda belirtilen yazılı koşulları kabul etmiş olursunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde nu internet sitesini kullanma hakkınız bulunmamaktadır. "Site" sahibi bu “Site”de yer alan veya daha sonra yer alacak olan verileri, bilgileri, formları, sözleşmeleri, içeriği, kuralları  "Site”yi  ve “Site” kullanım koşullarını istediği zaman değiştirme hakkını kendisinde saklı tutmaktadır.

1.2. Bu “Site”de sunulan ve işbu sözleşmede ve eklerinde belirtilen hizmetler KitapSeyleri.com SÜMEYYE ÇELİK (Şahıs Üzerine Kurulu İşletme) tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu “Site”de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “Site”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "KitapSeyleri.com Mağaza" "Kullanıcı"ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan istediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik ve aperyodik olarak “Site”de yayımlanacak ve yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “Site” hizmetlerinden yararlanan ve “Site”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ekler (EK-1 İçerik Politikası, EK-2 Gizlilik Politikası, EK-3 Mesafeli Satış Sözleşmesi, EK-4 Param Kasada Ticaret Yöntemi, EK-5 İlan Hizmetleri, EK-6 İlan Verme Kuralları, EK-7 Bu Dükkan Mağaza İlan Yönetimi, EK-8 Yasaklı Ürünler Listesi, EK-9 Ön Bilgilendirme Formu, EK-10 Kullanıcı Profilinde Değişiklik, EK-11 Üyelik Durdurma, EK-12 Sözleşme ve Kurallarla İlgili Ek Uygulamalar ) ile Site dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin açıklamalardan oluşan işbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle tüm ekleri ile birlikte “Sözleşme” olarak anılacaktır)“Çamlık Mahallesi, İkbal Caddesi, Dinç Sokak, No:25, Er Plaza İş Merkezi, K:1, D:2, Ümraniye/İstanbul adresinde mukim KitapSeyleri.com SÜMEYYE ÇELİK -Şahıs Üzerine Kurulu İşletme (Bundan sonra "KitapSeyleri.com Mağaza"  veya "www.KitapSeyleri.com" veya "KitapSeyleri.com " veya "site" veya "portal" olarak anılacaktır) ile www.KitapSeyleri.com adresi üzerinden yayın yapan siteye üye olmaya elektronik olarak onay veren "Üye" arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

1.5. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı: İşbu sözleşmenin konusu, "Site"de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşme ve ekleri ile "Site" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir.. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Site" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek “Üye” olmaktadır. “Üye” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 

2. TANIMLAR

"Site": www.KitapSeyleri.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi. (Bundan sonra "KitapSeyleri.com Mağaza"  veya "www.KitapSeyleri.com " veya "KitapSeyleri.com " veya "site" veya "portal" olarak anılacaktır)

"Kullanıcı": “Site”ye çevrimiçi (on-line) ortamdan herhangi bir elektronik cihazla erişen her gerçek ve tüzel kişi.

"Üye": www.KitapSeyleri.com sitesine üye olan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

“Üyelik”: "Site"ninn ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından "Site"ye üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 “Kurumsal Üye”: www.KitapSeyleri.com sitesine üye olan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösterdiğini ve faal vergi levhası olduğunu beyan etmiş, olan şahıs firmaları ile tüzel kişiler ve diğer işletme türleri.

"KitapSeyleri.com Mağaza Üyelik Hesabı": Üye`nin "Site" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üye"likle ilgili konularda "KitapSeyleri.com Mağaza"ya talepte bulunduğu, "Üye"lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Site" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel "Site" içerisindeki internet sayfası ve sayfaları.

"Alıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Param Kasada Ticaret Yöntemi" hizmetini kullanmak suretiyle; "Param Kasada Ticaret Yöntemi" üzerinden "Satıcı" tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi "Üye".

"Satıcı": İşbu sözleşmede belirtilen " Param Kasada Ticaret Yöntemi " hizmetini kullanmak suretiyle, hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri "Üye"ye yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi "Üye".

" Param Kasada Ticaret Yöntemi " (Kısaca “Param Kasada”): "Alıcı" ve "Satıcı" arasında düzenlenen satış akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde "KitapSeyleri.com" tarafından sağlanan hizmet.

"KitapSeyleri.com Mağaza`nın Güvenli Kasası": " Param Kasada Ticaret Yöntemi "ndeki ödeme yükümlülüğünün ifa edilmesi için "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından yönetilen banka/aracı firma nezdindeki havuz hesabı.

KitapSeyleri.com Mağaza Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Site" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından ortaya konulan uygulamalar olup, Ek-2`de tanımlanmaktadır. " KitapSeyleri.com Mağaza ", "Site" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. " KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, " KitapSeyleri.com Mağaza " tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu “Site”den "Üye"ye duyurulur.

" KitapSeyleri.com Mağaza Arayüzü": Başta "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcılar" tarafından görüntülenebilmesi ve " KitapSeyleri.com Mağaza Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcılar" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları " KitapSeyleri.com Mağaza"ya ait olan tasarımlar içerisinde “Site” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“KitapSeyleri.com Mağaza Veritabanı” : “Site” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği " KitapSeyleri.com Mağaza"ya ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

"Üyelik Sözleşmesi" : “Site" dahilinde " KitapSeyleri.com Mağaza " tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; " KitapSeyleri.com Mağaza " ile "Üye" arasında üyelik kayıt sürecinde "Üye"nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. " KitapSeyleri.com Mağaza ", "Üye Sözleşemesi"ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "Üye"nin onayına sunabilir. Bu durumda "Üye" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

 

 

3. ÜYELİK ŞARTLARI

3.1 "Site"ye üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

3.2 "Site" kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi kabul edilmeyecek üyelik başvuruları şunlardır:

  • Reşit olmayan veya tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular,
  •  "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular,

3.3 "KitapSeyleri.com Mağaza" her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız, ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir. veya geçici olarak durdurabilir. "Site"de belirtilen kurallara aykırılık halleri veya "KitapSeyleri.com Mağaza" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturma halleri de halinde  "KitapSeyleri.com Mağaza" nın kendi iradesi ile üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma kararı alacağı hallerden bir kaçıdır.

3.4 Üye olanlar Üyelik süreçleri boyunca "KitapSeyleri.comMağaza" adına gönderilen tanıtım, bilgilendirme, ürün satışı, güncelleme vs. gibi konularda toplu SMS, mail, telefonla aranma şartlarını kabul etmiş olurlar. Bu durumlar üyenin tekrar siteye girerek üyeliğini durdurması ile son bulur. Diğer iletişim vasıtasıyla yapılan iptal talepleri dikkate alınmaz.

 

 

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

4.1.1 “Üye", "Site"de belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

4.1.2 "KitapSeyleri.com Mağaza"nın yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; "Kullanıcı"lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne şart altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini “Üye” kabul ve taahhüt eder. Bunun haricinde “Üye”nin “Site” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca "KitapSeyleri.com Mağaza"ya beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde; "KitapSeyleri.com Mağaza", “Üye”nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.

4.1.3. "Üye"lerin, "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla "KitapSeyleri.com Mağaza Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "Kullanıcı Adı" ve "Şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, "Kullanıcı Adı" ve "Şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve münferiden kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer "Üye" lerin, "KitapSeyleri.com Mağaza" nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

4.1.4. "Üye", "Site" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Site" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "KitapSeyleri.com Mağaza", "Üye" tarafından "KitapSeyleri.com Mağaza" ya iletilen veya "Site" üzerinden kendisi tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.1.5. "Üye", "KitapSeyleri.com Mağaza"nın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.1.6. "KitapSeyleri.com Mağaza" nın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "Site"yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "Site" üzerinde işlem yapabilirler. "Üye"nin, "Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her "Üye", "KitapSeyleri.com Mağaza"nın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Site" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri "Portal" üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "KitapSeyleri.com Mağaza" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Site" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "KitapSeyleri.com Mağaza" nın doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.1.7. "KitapSeyleri.com Mağaza", “Site” üzerinde yer alan ilanlar ve ""KitapSeyleri.com Mağaza Arayüzü" ile ilgili olarak “Kullanıcı” ların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve "KitapSeyleri.com Mağaza Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, "KitapSeyleri.com Mağaza" üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen "KitapSeyleri.com Mağaza" nın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması  hukuka aykırı olup; "KitapSeyleri.com Mağaza"nın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.1.8. "KitapSeyleri.com Mağaza Veritabanı" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen "KitapSeyleri.com Mağaza"nın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.1.9. "Site"de "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "KitapSeyleri.com Mağaza" nın, "KitapSeyleri.com Mağaza" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır."KitapSeyleri.com Mağaza", "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.1.10. "Üye",  "Site" üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer "Üye"lerin, "KitapSeyleri.com Mağaza" nın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.2. "KitapSeyleri.com Mağaza" nın Hak ve Yükümlülükleri

4.2.1. "KitapSeyleri.com Mağaza", işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "KitapSeyleri.com Mağaza Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 3. maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; "KitapSeyleri.com Mağaza" her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

4.2.2. "KitapSeyleri.com Mağaza", "Site"de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm "Site" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "KitapSeyleri.com Mağaza", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önceden haber  vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "KitapSeyleri.com Mağaza" nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından yapabilir. "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.2.3. "Site" üzerinden, "KitapSeyleri.com Mağaza" nın kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link'ler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Site" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "KitapSeyleri.com Mağaza" nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.2.4. ""KitapSeyleri.com Mağaza", "Site"de yer alan "Üye"lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin "Üye" bilgilerini, "Üye"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

4.2.5. "KitapSeyleri.com Mağaza", "Site"nin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "KitapSeyleri.com Mağaza" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Satıcılar ve alıcılar sadece "Site" üzerindeki mesajlaşmalarında kişisel iletişim bilgilerini ve adreslerini birbirleriyle paylaşamazlar.

4.2.6. "KitapSeyleri.com Mağaza", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı`nın 16.06.2008 tarih ve 581 Belge nolu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

 

5. "KitapSeyleri.com MAĞAZA" HİZMETLERİ KULLANIM KOŞULLARI

"KitapSeyleri.com Mağaza" "Site"de, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen "Hizmet"leri  "Üye"lere sağlayacaktır. "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;

Üye"lerin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması, kiralanması veya takasa konu yapılması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde "Üye"nin "KitapSeyleri.com Mağaza Üye Hesabı" üzerinden yükleyeceği içeriklerin "Site" üzerinden "Üye"nin seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması,

"Üye"lerin birbiri arasında işbu sözleşmede belirtilen "Param Kasada Ticaret Yöntemi"ni kullanarak "Site" dahilinde sergilenen ilanlarda belirtilen koşullar çerçevesinde "Site" üzerinden diğer "Üye"lere üzerinde tasarruf yetkisi bulunan ürünlerinin satışının yapılması için iletişim ortamı sağlanması ve taraflar arasındaki ödeme ilişkisinde ödemenin işbu sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması için bir sürecin sağlanmasıdır.

 

5.1. "KitapSeyleri.com Mağaza" İlan Hizmetleri

5.1.1. "Üye", "KitapSeyleri.com Mağaza Üyelik Hesabı" üzerinden "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından belirlenen "İlan Programları"na göre "KitapSeyleri.com Mağaza Üyelik Hesabı" içerisindeki arayüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve "Bu Dükkan Mağaza Veritabanı" na yükleyecektir.

5.1.2. "KitapSeyleri.com Mağaza", "İlan Program"ları "KitapSeyleri.com Mağaza Üyelik Hesabı" üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde "Üye"nin seçimine sunmayı ve "Üye"nin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu "İlan Programı"na ilişkin "Üye"nin talep ve seçimlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili "İlan Programı"na göre "KitapSeyleri.com Mağaza Üyelik Hesabı" içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde "Üye"nin ilanını/ilanlarını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.3. "KitapSeyleri.com Mağaza", "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların "Site"de yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "KitapSeyleri.com Mağaza", ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Site”de yayınlayacaktır.

5.1.4. "KitapSeyleri.com Mağaza", “Site”de yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Site”de yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 3.3. maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir."KitapSeyleri.com Mağaza" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "KitapSeyleri.com Mağaza" dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.5. "KitapSeyleri.com Mağaza", "Üye"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve "KitapSeyleri.com Mağaza" ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "KitapSeyleri.com Mağaza" ya yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

5.1.6. "Üye", "KitapSeyleri.com Mağaza Üyelik Hesabı" üzerinden başta "İlan Program"larına ilişkin seçimleri olmak üzere "KitapSeyleri.com Mağaza Üyelik Hesabı" içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.7. "Üye", "KitapSeyleri.com Mağaza Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def`i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def`i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.8. "Üye", "Site"de yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Site"nin altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Site"de yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.9. "Üye", "Site"de yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-3'de belirtilen nitelikte olan mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için "KitapSeyleri.com Mağaza", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

5.1.10. "Üye", hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.11. "Üye", seçmiş olduğu "İlan Hizmeti"nde "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve seçmiş olduğu "İlan Programı" bedelini, "İlan Hizmeti"nde belirtildiği şekilde "KitapSeyleri.com Mağaza"ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.12. "Üye", farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla "KitapSeyleri.com Mağaza Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılan, "Üye"liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar "Site" ye girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla "KitapSeyleri.com Mağaza Üyelik Hesabı" açtığının, "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından tespit edilmesi halinde; "KitapSeyleri.com Mağaza" nın, bu kişinin tüm "KitapSeyleri.com Mağaza Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

 

5.2. "KitapSeyleri.com Mağaza" Param Kasada Ticaret Yöntemi

"Param Kasada Ticaret Yöntemi"; işbu sözleşmede belirtilen "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip "Üye"lerin "Site"nin alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevirimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde "KitapSeyleri.com Mağaza"ya bildirilmesi durumunda "Alıcı" tarafından "KitapSeyleri.com Mağaza"nın Güvenli Kasası"na aktarılan ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transfer edilmesi, eğer "Satıcı" borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı" tarafından "KitapSeyleri.com Mağaza"ya bildirilirse; “Alıcı" tarafından "KitapSeyleri.com Mağaza" nın Güvenli Kasası"na aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı"ya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve "Site"de detayları açıklanan sistemdir.

Aşağıdaki hükümler, "KitapSeyleri.com Mağaza Param Kasada Ticaret Yöntemi"ni kullanan "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip olan "Üye"lerin hak ve yükümlülükleri ile "KitapSeyleri.com Mağaza"nın bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.

"KitapSeyleri.com Mağaza Param Kasada Ticaret Yöntemi" nden yararlanan "Satıcı"lar aynı zamanda işbu sözleşmenin 5.1. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere de uymak zorundadır. Param Kasada Ticaret Yöntemi`nden yararlanan "Satıcı"ların sisteme girdikleri ilanlarda işbu sözleşmenin 5.1. Maddesinde belirtilen hükümler de geçerli olarak uygulanacaktır.

 

5.2.1. Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1.1. " Param Kasada Ticaret Yöntemi "nde "Alıcı"; "Site"de ilanları gösterilen "Satıcı"ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini "KitapSeyleri.com Mağaza" internet sitesinin alt yapısını kullanarak yapar. "Alıcı"nın "Site" üzerinden "KitapSeyleri.com Mağaza" nın internet sitesine ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, "Satıcı" ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. "Alıcı" bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.

5.2.1.2. "Param Kasada Ticaret Yöntemi" nde "Satıcı" ürünün fiyatını belirleyerek ilan içerisinde ilgili bölümde belirtmişse, “Alıcı”nın sepete ekleme işleminden sonra ürünle ilgili ödeme işlemini gerçekleştirmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur.

5.2.1.3."Alıcı", "Site" üzerinden "KitapSeyleri.com Mağaza" internet sitesine ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile "Satıcı" tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, "Alıcı" tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez. İşbu sözleşme kapsamında istisnai durumlar5.2.1.2 maddesinde belirtilen Teklif bedelinin suresi içerisinde "KitapSeyleri.com Mağaza Güvenli Kasası"na yatırılmaması,"Satıcı"nın kimliğinin belirli olmaması, satıma konu olan ürünün işbu sözleşmenin 5.2.1.1. ve 5.2.1.2. maddelerinde belirtilen şekilde taraflar arasında sözleşmenin akdedilmesinden itibaren "Satıcı" tarafından belirtilen süre zarfında "Alıcı"ya ulaşmaması olarak tanımlanmıştır.

5.2.1.4. "Alıcı", "Site" üzerinden "KitapSeyleri.com Mağaza" nın internet sitesine ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, "KitapSeyleri.com Mağaza" nın "Güvenli Kasası" na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının "KitapSeyleri.com Mağaza" nın "Güvenli Kasası" dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; "KitapSeyleri.com Mağaza" nın işbu sözleşmede belirtilen "Param Kasada Ticaret Yöntemi" ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; "Alıcı" ve "Satıcı"nın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. "KitapSeyleri.com Mağaza", para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek "Alıcı"ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar, "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında "Site"nin ilgili bölümünden "Alıcı"ya duyurulmaktadır. "Alıcı" taksitli ödemeye karar verir ise, "Site"nin ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.

5.2.1.5."Alıcı", işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde "Satıcı" ile aralarındaki satış akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla "KitapSeyleri.com Mağaza" nın, "Güvenli Kasası" na, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1`deki süreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir. "Alıcı", "Satıcı"ya ürünün gönderi bilgilerini göndermesinden sonra ürünü teslim alıp "Güvenli Kasa"daki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transferi için "KitapSeyleri.com Mağaza Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ise, ürünü "Satıcı" ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için "KitapSeyleri.com Mağaza Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder. "Alıcı" ürünü "Satıcı"ya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde "KitapSeyleri.com Mağaza" nın "Güvenli Kasası" nda tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli, ancak "Satıcı"nın ürünü geri aldığına dair "KitapSeyleri.com Mağaza Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunması halinde "Alıcı"nın hesabına geri gönderilecektir. “Alıcı” tarafından işbu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde; verilen  onay hiçbir şekilde geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda "KitapSeyleri.com Mağaza", “Üye”ler arasındaki iletişimi sağlama da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. "Alıcı" yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından "Satıcı"nın kendisine yolladığı ürünü kabul etmiş sayılacağını ve "KitapSeyleri.com Mağaza Güvenli Kasası"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Satıcı"ya transferi için "KitapSeyleri.com Mağaza Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Alıcı” işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1`deki süreçlere, "Site" dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve sürelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.1.6. "Alıcı", "Satıcı"lar tarafından satışa arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında "KitapSeyleri.com Mağaza" nın bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5.2.1.7. "Alıcı", "Satıcı"ya havale edilmesi için "KitapSeyleri.com Mağaza" nın Güvenli Kasa"sına gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve "Alıcı" tarafından işbu sözleşmenin 5.2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın "KitapSeyleri.com Mağaza" ya bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "KitapSeyleri.com Mağaza" nın "Güvenli Kasası"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı" nın parası üzerinde "KitapSeyleri.com Mağaza" nın kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

5.2.2. Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

5.2.2.1. "Satıcı" satışa arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dahil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya "Site"nin ilgili yerlerinde belirtilen "Site"nin ve "Site"de sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu "KitapSeyleri.com Mağaza" nın ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

5.2.2.2. "Satıcı", satışa arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan "Alıcı"ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

5.2.2.3. "Satıcı", "Alıcı"nın  "KitapSeyleri.com Mağaza" nın "Güvenli Kasası" na parayı göndermesi halinde "Alıcı"ya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimini "Alıcı" ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-1`de belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.2.2.4. "Satıcı", satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde "KitapSeyleri.com Mağaza" ya yapılan taleplere karşı "KitapSeyleri.com Mağaza" yı her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2.5. "Satıcı", işbu sözleşmenin 5.2.2.2. maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından yönetilen "KitapSeyleri.com Mağaza" nın "Güvenli Kasası"na "Alıcı" ve "Satıcı" arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin “Satıcı” tarafından fiziki olarak teslimi ve "Alıcı" tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere "Alıcı" tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. "Satıcı", işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1`de belirtilen süreç ve süre içinde "Alıcı"nın ürünü teslim alıp, "KitapSeyleri.com Mağaza" nın "Güvenli Kasası" ndaki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına iletilmesi için "KitapSeyleri.com Mağaza" ya bildirimde bulunabileceğini veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti "Satıcı"ya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için "KitapSeyleri.com Mağaza" ya bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. "Satıcı", "Alıcı"nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde "KitapSeyleri.com Mağaza" nın, "Satıcı"nın "Alıcı"ya yolladığı ürün ve hizmeti "Alıcı"nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve "KitapSeyleri.com Mağaza" nın Güvenli Kasası"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Alıcı" tarafından "Satıcı"ya iletilmesi için"KitapSeyleri.com Mağaza" ya bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Satıcı" işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1'deki süreçlere, “Site” dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve sürelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2.6. "Satıcı", "Alıcı"ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin "Alıcı"ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.”Satıcı” işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından onaylanan kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri "KitapSeyleri.com Mağaza Üye Hesabı” üzerinden “Site”ye gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, “Alıcı” tarafından "KitapSeyleri.com Mağaza" nın "Güvenli Kasası" na gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve “Alıcı”ya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2.7. "Satıcı", "Alıcı"nın kendisine havale edilmesi için "KitapSeyleri.com Mağaza" nın "Güvenli Kasası" na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve "Alıcı"nın işbu sözleşmenin 5.2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın "KitapSeyleri.com Mağaza" ya bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "KitapSeyleri.com Mağaza" nın "Güvenli Kasası" nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı"nın parası üzerinde "KitapSeyleri.com Mağaza" nın kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5.2.2.8. Bir ürünü ücretsiz kargo olan "Satıcı"dan aynı "Alıcı" bu ürün dışında ikinci veya daha fazla ürünü aynı sepete ekleyerek satın alırsa, "Satıcı" tüm ürünleri aynı kargo ile gönderir ve diğer ürünleri de ücretsiz kargo olarak gönderme yükümlülüğünü kabul etmiş olur.

 

5.3. Ek Hizmetler

"Üye"ler, yukarıda sayılan temel "Hizmet"lere ek olarak "Site"den duyurulan ve kullanım koşulları “Site”nin ilgili kısımlarında belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Site"nin ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Site"nin ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

 

6. İLAN VERİLMESİ, SATIŞA ARZI, LİSTELENMESİ, YASAKLI ÜRÜNLER VE MEN EDİLEN HİZMETLER

6.1. "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından "Site"de verilen hizmetler kapsamında bazı ürün ve hizmetlerin satışa arzı, listelenmesi "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından yasaklanmıştır. Yasaklanan ürün ve hizmetler tahdidi sayıda olmamak üzere işbu sözleşmenin EK-3 bölümünde belirtilmektedirler. Bu listede belirtilenler dışında "Üye"nin çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetlerin satışa arzı, ilanının verilmesi ve listelenmesi yasaktır.

6.2. Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürün ve hizmetlerin "Üye" tarafından portalda satışa arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından tespit edilmesi halinde "KitapSeyleri.com Mağaza" ilgili yasaklı ürün ve hizmetin satıma arzına ilişkin ilanı ve listelenmesini durdurma yasaklı ürün ve hizmeti satıma arz eden, ilanını veren "Üye"nin üyeliğine son verme ve işbu sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

6.3. "KitapSeyleri.com Mağaza" gerekli gördüğü durumlarda "Üye" ye önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında) "Üye" hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. "Üye", yasaklı ürün ve hizmetin satışıyla bağlantılı olarak "KitapSeyleri.com Mağaza" şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, "KitapSeyleri.com Mağaza" yı hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. "Üye" aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde "KitapSeyleri.com Mağaza" nın doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. "Üye", "Site"de sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul ve beyan eder.

 

7. ÜYE PROFİLİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

7.1. "Üye Profili Değerlendirme Sistemi", "Üye"ler arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, "Üye"lerin ve "Kullanıcı"ların diğer "Üye"ler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen "Üye" lerin insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Üye profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece "Üye"lere ve "KitapSeyleri.com Mağaza" ya aittir. "Üye"ler kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece "Kitap Şeyleri Mağaza" "Hizmet"leri ve "Site"yi kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.

7.2. Üye profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken "Üye"lerin yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen "Üye"ye aittir. "KitapSeyleri.com Mağaza" kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.

7.3. "Üye" hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, üye profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf “Üye”yi kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili "KitapSeyleri.com Mağaza" nın meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve "KitapSeyleri.com Mağaza" nın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

7.4. "Üye"ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir "üye"ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. "Üye"nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde "Üye"ler "KitapSeyleri.com Mağaza" nın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

7.5. "Üye"lerin, "KitapSeyleri.com Mağaza" tarafından portalda belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve ekler

İş bu sözleşme 21.07.2024 tarihinde düzenlenmiştir

Sözleşmeleri okudum onaylıyorum
Doğrulama Kodu :
Üyeliği Kaydet

Kitap Şeyleri

Hakkımızda Ticari Bilgiler İletişim Bilgileri Haber ve Duyurular Sözleşmeler

Müşteriler

Üye Girişi Üye Ol Şifremi Unuttum Aktivasyon TalebiÜyelik Sözleşmesi Üyelik İptali

Satıcılar

Kurumsal Üyelik Nedir? Nasıl Satış Yapılır Satış Sonrası İşlemler Fatura Kesilmesi Para Transfer Sistemi Sık Sorulan Sorular
 
© Telif Hakkı 2015-2016 Kitap Şeyleri
Gizlilik Politikamız | İçerik Politikası
 
Alışveriş Sepetiniz
Sepetinizde henüz ürün bulunmuyor.
Toplam (Kdv Dahil)
00.00 TL.
Ödeme Sayfasına Geç Alışverişe Devam Et